Tjänster

Tjänster

Byggnadsarbeten
Vi utför köksrenovering och allt ifrån mindre arbeten som montering av golvsocklar/lister, till att bygga altaner samt utvändiga fasad- och panelarbeten.

Vi planerar arbetet med olika yrkeskategorier så att byggnationen går på ett smidigt sätt.

Allt ovan givetvis med ROT-avdrag där så är möjligt och självklart har vi F-skattsedel.

Byggnadsvård
Byggnadsvård och varsam renovering kan omfatta alla hus oavsett ålder, dvs att man skall beakta husets ursprungliga konstruktion och använda samma material i största möjliga mån för att bevara tidsanda och historia.
Vårt intresse för att arbeta i trä har gjort att vi fördjupat våra kunskaper i äldre trähus och timrade hus och kan vara behjälplig vid renovering av dessa.

Fastighetsförvaltning
Teknisk konsulttjänst åt privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar vid tillfälliga arbetstoppar eller sjukdom.